Аналитическое и технологическое оборудование

  Мы работаем в военное время  

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості. Є. С. Смірнова

5862
Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості. Є. С. Смірнова
Наведите для увеличения

Свяжитесь с нами чтобы узнать наличие и актуальную цену

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами тех-нологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів-майбутніх фахівців іншомовної комуні-кативної і...
 

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами тех-нологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів-майбутніх фахівців іншомовної комуні-кативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розуміння оригіна-льних науково-популярних текстів з професійної тематики. Додатковий текстовий матеріал містить окрім традиційних тем тексти, що відображають нові-тні тенденції у розвитку харчової промисловості. З метою більш ефективного систематичного за-своєння фахової англомовної лексики в посібнику подано короткий термінологічний словник. Комунікативно спрямовані вправи розділів посібника побудовані на автентичних матеріа-лах, що в цілому сприятиме ефективному оволодінню професійно зорієнтованою англійською мо-вою і формуванню навичок самостійної роботи студентів.

Похожие товары

Главное

Спецпредложение

Книги

Похожие товары