Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості. Є. С. Смірнова

Узнать цену и наличие
5862
Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості. Є. С. Смірнова
Наведите для увеличения

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами тех-нологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів-майбутніх фахівців іншомовної комуні-кативної і...
 

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами тех-нологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів-майбутніх фахівців іншомовної комуні-кативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розуміння оригіна-льних науково-популярних текстів з професійної тематики. Додатковий текстовий матеріал містить окрім традиційних тем тексти, що відображають нові-тні тенденції у розвитку харчової промисловості. З метою більш ефективного систематичного за-своєння фахової англомовної лексики в посібнику подано короткий термінологічний словник. Комунікативно спрямовані вправи розділів посібника побудовані на автентичних матеріа-лах, що в цілому сприятиме ефективному оволодінню професійно зорієнтованою англійською мо-вою і формуванню навичок самостійної роботи студентів.

Главные новости