Сидерати в сучасному землеробстві. Шувар І.А.

Узнать цену и наличие
6216
Сидерати в сучасному землеробстві. Шувар І.А.
Наведите для увеличения

Узагальнено результати багаторічних наукових досліджень авторів у різних ґрунтово-кліматичних умовах, а також досвід передових господарств в Україні і за кордоном щодо ефективного застосування зелених добрив в сучасному землеробстві. Розкрито значення сидерації для збагачення грунту...
 

Узагальнено результати багаторічних наукових досліджень авторів у різних ґрунтово-кліматичних умовах, а також досвід передових господарств в Україні і за кордоном щодо ефективного застосування зелених добрив в сучасному землеробстві.
Розкрито значення сидерації для збагачення грунту органічними речовинами за умов деградації грунтів і гострої нестачі органічних добрив тваринного походження, значення сидерату як біологічної основи енерго- і ресурсоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур, у садівництві і овочівництві. Особливу увагу приділено процесам відтворення гумусу та збереженню родючості грунтів за допомогою деструкції соломи і рослинних решток препаратами виробництва ПП «Біоконверсія» сумісно з сидератами.
Монографія буде корисною для керівників та фахівців агропідприємств різних форм власності, наукових працівників, викладачів та студентів вищих і середніх навчальних аграрних закладів освіти, керівників наукових установ.

Главные новости